Jaarverslag

01

Inhoud  Overzichtspagina

02

Voorwoord

03

Connekt | ITS Netherlands

04

Smart Mobility Embassy

05

Topsector Logistiek

06

Lean & Green

07

BDI

08

Modal Shift

09

Voorwoord 

In 2022 hebben wij als Connekt eindelijk weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd. En dat werd tijd! Na de coronajaren waren we er hard aan toe elkaar weer in het echt te ontmoeten en persoonlijk met elkaar te praten. Het eerste grote Connekt-event was het Ledendiner. Gelukkig voelden veel leden zich senang genoeg bij een groot event en was dit weer als vanouds gezellig. 

Voor ons was dat het startsein om ook andere bijeenkomsten en reizen te organiseren. Een aantal nieuwe initiatieven werden gelanceerd zoals de Connekt Colleges en publiek-privaat dialoog sessies. Connekt Colleges zijn bedoeld om relevante kennis die niet direct met de inhoudelijke vakgebieden te maken heeft, maar wel relevant en interessant genoeg is, te delen met collega’s en leden.  De publiek-privaat dialoog sessies met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgen voor meer begrip tussen het bedrijfsleven en de overheid. In 2023 worden deze bijeenkomsten voortgezet.

Afgelopen jaar zijn wij opnieuw begonnen met het Connekt Affiliation programma. Dit keer in samenwerking met Mobility Lab. Ook bliezen wij het Young Professionals Program een nieuw leven in: YNOT (Young Network of Treasures).

De Smart Mobility Embassy heeft in 2022 meerdere buitenlandse delegaties ontvangen, internationale connecties gemaakt en drieën interessante reizen georganiseerd. Twee keer een ledenreis naar Barcelona en een handelsmissie naar Londen. Er vonden drie Dutch Dinners plaats, in Barcelona, Toulouse en Los Angeles, waar met een mooie groep leden op een mooie locatie flink genetwerkt werd.

Net na de zomer was er een enorm hoogtepunt voor Connekt: het winnen van een aanbesteding voor een nieuwe raamovereenkomst voor intermediaire diensten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De projecten die daaronder vallen zijn onder andere de Topsector Logistiek, Modal Shift en DIL. Alle Connekters hebben daar mooi aan bijgedragen!

Tijdens de eerste Logistieke Lunch is met onze leden verkend wat we als netwerk op logistiek gebied kunnen bijdragen aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Als resultaat heeft er al een vervolgsessie plaatsgevonden over laadpaalinfrastructuur voor vrachtwagens.

Lean & Green heeft ook in 2022 weer mooie resultaten bereikt. Op 2 november 2022 heeft er een Lean & Green Summit plaatsgevonden en daarnaast breidde Lean & Green zich uit in het buitenland!

2023 staat onder andere in het teken van een nieuwe strategie. Waar wij goed in zijn willen we nog meer inzetten en versterken. Onze organisatie is hierop voorbereid door het bestuur aan te passen met naast Nico Anten, Peter de Wever en ondergetekende. Daarnaast is de samenstelling van de Connekt Raad van Toezicht gewijzigd.  Vanaf augustus is er een nieuwe onafhankelijk voorzitter aangetreden: Hans van Waayenburg. Graag wil ik de vorige voorzitter, Ellen Lastdrager, bedanken voor haar inzet in deze rol. 

Al met al, mooie mijlpalen die wij in 2023 willen en gaan voortzetten! Wij kijken uit naar dit innovatieve jaar waar we samen met onze leden aan gaan werken!


Marc Verhage 
Programmamanager Connekt | Bestuurslid

Connekt | ITS Netherlands

Het netwerk voor mobiliteit en logistiek dat samen innovatie organiseert voor duurzame bereikbaarheid.

 

 

 

 

Connekt is een ledenorganisatie. Dat betekent dat het Connekt-lidmaatschap waarde toevoegt voor het hele netwerk van leden. Deze waarden verdelen we onder in: Verbinden, Delen, Verkennen en Ontwikkelen.

Het Connekt-bureau organiseert activiteiten rondom deze ledenwaarden. We verbinden personen en organisaties aan elkaar, zowel in Nederland als internationaal. We delen intelligence en kennis met elkaar. Wat speelt er op het gebied van (duurzame) mobiliteit en logistiek? Wat zijn de relevante ontwikkelingen? Welke partijen komen met innovatieve ontwikkelingen? We duiden deze ontwikkelingen en schatten ze in op hun waarde. We verkennen de kansen die dit biedt.

Rondom de kansen brengen we partijen bij elkaar en gaan dan samen aan de slag. Uiteindelijk zetten we de kansen om in het ontwikkelen van trajecten en projecten die voor de leden relevant zijn. Het Connektbureau kan hierbij de rol van initiator, regisseur of anderszins aannemen. Daar waar de leden een rol kunnen spelen zetten wij de vraag uit in het netwerk.

In 2022 hadden we 114 leden, onderverdeeld in 2 Strategic Partners, 15 Premium Members, 93 Regular Members en 4 Affiliates. In 2023 hebben zich al een aantal nieuwe leden aangemeld, waardoor het netwerk weer aan het groeien is. 

 

“Connekt is een verbindende organisatie die relevante mobiliteitsvraagstukken op de agenda zet en zorgt dat we ze met elkaar verder brengen!” 
Willem Hartman
Directeur Portfolio & Ontwikkeling 

Vialis

 

“Connekt is al jaren een trusted partner voor de overheid. Ze weten met een relatief klein team een enorme meetbare impact te maken, samen met haar partners. Deze rol vervullen ze daarnaast ook voor al haar leden waardoor een ongekend netwerk van specialisten en experts samenwerken aan de voor Nederland belangrijke vraag: hoe houden we ons land duurzaam bereikbaar?”
Marcel Michon
Managing Partner 

Buck Consultants International


“Connekt heeft én de expertise én het netwerk én kan door haar onafhankelijkheid inzicht en overzicht bieden.”
Jan Hendrik Sweers
Directeur
Provincie Flevoland

 

Onze opgaven kunnen we alleen samen realiseren. Dat vraagt om een partij die verbindt tussen publiek en privaat, tussen lokaal, regionaal en (inter)nationaal en tussen de opgaven zelf. Connekt heeft deze rol en vult haar met verve in!
Arthur Rietkerk
Adviseur Verkeersmanagement

Provincie Noord-Holland

“Kun je je een stad voorstellen zonder privéauto’s’? Connekt is mijn ideale, warme en inspirerende netwerk van bevlogen mensen om deze vraag te gaan beantwoorden.”
Bart van Arem
Pro Vice Rector Magnificus for Doctoral Affairs and Full Professor of Transport Modeling
TU Delft

 

“Connekt geeft ons als platform de mogelijkheid innovaties in te brengen en ook om samen met Connekt en bedrijfsleven innovaties te ontwikkelen. Samen naar een duurzamere logistiek!”
Ronald Schoo
Leading Professional Supply Chain & Logistics

Districon

 

 

De teams van het Connekt-bureau zijn rondom een aantal pijlers georganiseerd.

 • Het ledenteam rondom duurzame mobiliteit en logistiek bestaat uit: Marc Verhage (Programma Manager), Marije de Nijs (Smart Mobility Embassy), Max Schreuder (ICT en data), Sybe Andringa (Junior Projectleider), Tom van Dam (CCAM, ITS, IVRI’s etc.) en is per begin 2023 uitgebreid met Patricia van der Horst (Communicatie).
 • Het programma bureau, dat de programma’s zoals Topsector Logistiek, DIL, Modal Shift uitvoert, bestaat uit: Erik van Dam, Franka van Eijndhoven, Guido de Wit, Hans Keetman, Herman Wagter, Joost van Deursen, Jordy van den Burg, Leon Simons,  Machteld Leijnse, Marjolein Hijl en Veronique Meines. 
 • Lean & Green, een eigen initiatief van Connekt dat inmiddels een internationale organisatie is geworden, bestaat uit Dirk van der Lee (Programma Manager), Jan van Nunen, Jenny Schlatter en Minne Jansen en is in 2023 aangevuld met Miranda Kleine.
 • Het Finance & Operations-team bestaat uit Andre van Soest (Finance), Linde Vermeulen (Finance), Merel Zuiderduin (o.a. Bestuurssecretariaat), Peter de Wever (Manager) en Vanessa van Geffen (Office Manager).

 

 

 

 

Het bestuur bestaat in 2022 uit Nico Anten, die vanaf de zomer geniet van een sabbatical, welke helaas is overgegaan in een ziekteverlof. We wensen Nico veel sterkte. In deze periode is het bestuur van Connekt gedelegeerd aan het Management Team, bestaande uit Herman Wagter, Marc Verhage en Peter de Wever.

 

 

Voor 2023 en verder is een nieuwe strategie in ontwikkeling. Deze strategie gaat uit van de kennis en kunde die we als bureau in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. We gaan deze kennis en kunde in de breedte inzetten om innovaties in netwerkverband te realiseren. Hierdoor gaan de teams veel meer samenwerken en gaan we meer als één Connekt-bureau opereren. Meer over deze nieuwe strategie volgt in de eerste helft van 2023.

 

8 februari 2022:
Reünie studiereis Hamburg

1 – 3 maart 2022: 
Studiereis World Mobile Congress – Barcelona

28 maart – 1 april 2022:
Intertraffic

16 mei 2022: 
Sessie gebiedsgerichte aanpak

31 mei 2022:
Bezoek ITS European Congress en Dutch Dinner – Toulouse

31 augustus 2022:                        
Sessie ministerie Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: van pilot naar opschaling

12 september 2022: 
Verkennende sessie Connekt en Lean & Green

26 september 2022: 
Sessie ministerie Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: verplichte informatie doorgifte door serviceproviders

18 – 20 oktober 2022:
World Customs Organization Technology Conference and Exhibition

8 – 10 november 2022: 
Vakbeurs ICT&Logistiek

16 november 2022: 
Dutch Dinner – Barcelona  

13 december 2022:
Kennissessie CCAM

23 februari 2022:
Webinar/knowledge session Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) 

10 maart 2022: 
Ledendiner Connekt

21 april 2022: 
Multimodaal Expo

18 – 20 mei 2022:
Standbemanning ITF Leipzig

29 juni:
Interactieve sessie over opschaling Smart Mobility

8 september 2022: 
Logistieke Lunch

20 september 2022:
Bezoek ITS World Congress en Dutch Dinner – Los Angeles 

18 & 19 oktober 2022: 
Handelsmissie DuMo track – Londen

31 oktober 2022: 
Sessie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: experimenteerwet zelfrijdend vervoer

15 – 17 november 2022:
Leden- en Raad van Toezicht reis Smart City Expo World Congress – Barcelona

 

 

23 november 2022: 
Affiliation Event

8 februari 2022:
Reünie studiereis Hamburg

23 februari 2022:
Webinar/knowledge session Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) 

1 – 3 maart 2022: 
Studiereis World Mobile Congress – Barcelona

10 maart 2022: 
Ledendiner Connekt

28 maart – 1 april 2022:
Intertraffic

21 april 2022: 
Multimodaal Expo

16 mei 2022: 
Sessie gebiedsgerichte aanpak

18 – 20 mei 2022:
Standbemanning ITF Leipzig

31 mei 2022:
Bezoek ITS European Congress en Dutch Dinner – Toulouse

29 juni:
Interactieve sessie over opschaling Smart Mobility

31 augustus 2022:                        
Sessie ministerie Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: van pilot naar opschaling

8 september 2022: 
Logistieke Lunch

12 september 2022: 
Verkennende sessie Connekt en Lean & Green

20 september 2022:
Bezoek ITS World Congress en Dutch Dinner – Los Angeles 

26 september 2022: 
Sessie ministerie Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: verplichte informatie doorgifte door serviceproviders

18 & 19 oktober 2022: 
Handelsmissie DuMo track – Londen

18 – 20 oktober 2022:
World Customs Organization Technology Conference and Exhibition

31 oktober 2022: 
Sessie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat & Connekt: experimenteerwet zelfrijdend vervoer

8 – 10 november 2022: 
Vakbeurs ICT&Logistiek

15 – 17 november 2022:
Leden- en Raad van Toezicht reis Smart City Expo World Congress – Barcelona

 

 

16 november 2022: 
Dutch Dinner – Barcelona  

23 november 2022: 
Affiliation Event

13 december 2022:
Kennissessie CCAM

Smart Mobility Embassy

De Smart Mobility Embassy vormt de internationale community van Connekt. Via de Smart Mobility Embassy worden Connektleden verbonden met bijna de hele wereld.

 

 

 

 


Connekt belegt de organisatie van de internationale community bij de Smart Mobility Embassy  waardoor Connekt exportkansen creëert en kennis en ervaringen uitwisselt om het Nederlandse ecosysteem van duurzame mobiliteit internationaal te vergroten en te versterken.

De Smart Mobility Embassy ontvangt vraagstukken en verzoeken uit de hele wereld die met het netwerk van partnerorganisaties en overheid in het buitenland, de RVO en het postennetwerk worden opgepakt.

Daarnaast organiseert de Smart Mobility Embassy samen met het netwerk onder andere studiereizen, webinars en strategische kennisuitwisselingssessies voor haar deelnemers en leden van Connekt

 

 

In 2022 zijn er 30 verzoeken binnengekomen uit 20 landen: België, Brazilië, Canada, Colombia, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Letland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea en Zweden.

Er zijn verzoeken ontvangen voor:

 • de organisatie en begeleiding van delegaties;
 • samenwerkingsverbanden;
 • informatie;
 • trainee plaatsing;
 • een spreker voor internationale congressen;
 • deelname en/of projectmanagement voor beurzen en
 • en handelsmissies.

Er is een mooie stijgende lijn van inkomende verzoeken te zien vergeleken met de COVID-jaren. De komende twee jaar is het doel van de Smart Mobility Embassy om weer op het oude niveau van het aantal verzoeken te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topsector Logistiek

Connekt is onderdeel van het programmabureau van de Topsector Logistiek, waarin Connekt zich richt op de ondersteuning van de stuurgroepen bij de programmering en het programmamanagement over de toepassings- en opschalingsprojecten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland is toonaangevend in logistiek. Logistiek is bovendien onmisbaar voor andere sectoren, zoals zorg, voedsel en maakindustrie. Dit maakt de logistiek een belangrijke economische sector. Om internationaal voorop te blijven lopen blijft innovatie noodzakelijk. Daarnaast heeft de logistiek een flinke opgave om CO2 en andere uitstoot terug te dringen. In het programma Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling. Connekt is het programmabureau voor de Topsector Logistiek voor de toolontwikkeling en opschaling. In het programmabureau werkt zij samen met TKI Dinalog, die de onderzoekskant invult.

Het tweede uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek loopt van 2021-2023 en richt zich op innovatie ten behoeve van (maatschappelijke uitdagingen) op het gebied van Stadslogistiek, Multimodale Corridors en Supply Chains. In 2022 is er veel gedaan aan zichtbaarheid, opschaling en doorontwikkeling. Ook is het eind 2021 toegevoegde toepassingsgebied Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen gestart.

 

 

Nieuwe website
2022 startte met een nieuwe website voor de Topsector Logistiek. Het uitvoeringsprogramma 2021-2023 met de vier toepassingsgebieden en zeven thema’s vormt het uitgangspunt. Elk heeft zijn eigen pagina waarop informatie, gerelateerd nieuws en events worden getoond. In deze oplevering van de website is de Kennisbank nog niet geïntegreerd in de website. Deze wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd.

 

 

 

Multimodaal Transport Expo 
Op 21 april 2022 konden we elkaar fysiek ontmoeten tijdens de Multimodaal Transport Expo in Breepark Breda. De Topsector Logistiek was daar kennispartner en organiseerde meerdere inhoudelijke sessies over o.a. Bouwlogistiek, Logistiek van de toekomst, toewijzen van CO₂ uitstoot en Bulkstromen over water. Daarnaast had het opschalingsprogramma Joint Corridors Off-Road een apart programma met eigen sessies.

 

 

CO₂meter.nu: CO₂-reductie aantrekkelijk voor ondernemers
De Topsector Logistiek, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland lanceerden op 12 mei 2022 de website https://co2meter.nu/. Via deze website bieden de samenwerkende organisaties bedrijven een laagdrempelige manier om de CO₂-uitstoot van hun transportactiviteiten te berekenen.

World Customs Organization Technology Conference and Exhibition
Topsector Logistiek was op 18, 19 en 20 oktober aanwezig tijdens de World Customs Organization Technology Conference and Exhibition. Als mede-sponsor van het event gaven we een keynote speech, leverden we een bijdrage aan een break-outsessie met onze kennis over Carbon Added Accounting en organiseerden we de WCO Technology hackathon. Het event vond dit jaar plaats in Maastricht. Met meer dan 50 exposanten en zo’n 1600 deelnemers waren we in goed gezelschap en boodt het congres volop gelegenheden om te netwerken.

 

 

Proeftuin hybride vrachtwagens in zero emissiezones
De Topsector Logistiek en Scania testten in Rotterdam of een (Plug-in)hybride truck volgens de gestelde eisen van een zero-emissiezone rijdt. De invoering van de zero-emissiezones is een belangrijk middel in de transitie naar een duurzame, emissievrije (stads)logistiek. Voor veel bedrijven dus een aanleiding om goed na te denken over hoe hun logistiek is ingericht. Om te testen of een (Plug-in)hybride truck volgens de gestelde eisen kan rijden, organiseerde de Topsector Logistiek in samenwerking met Scania en Buck Consultants International een proeftuin in Rotterdam. Naar aanleiding van deze proeftuin is een rapport verschenen en is de proef gefilmd.

 

 

Unieke pilot: afval in balen vervoerd over water
Op 26 oktober 2022 is een unieke pilot gestart: restafval samenpersen tot balen en deze per binnenvaartschip vervoeren in plaats van over de weg, en zo 40 tot 50% CO besparen. Diverse organisaties startten met deze unieke proef vanuit Zuid-Limburg. Initiatiefnemer L’Ortye pakt deze pilot op samen met AVR, waste-to-product bedrijf Renewi en Fransbergen, met ondersteuning door Topsector Logistiek, LIOF, Zuid-Limburg Bereikbaar, Bureau Voorlichting Binnenvaart en Blueports. Bekijk hiernaast het filmpje:

 

 

 

 

ICT&Logistiek/Logistica
Op 8, 9 en 10 november was de Topsector Logistiek aanwezig op de vakbeurs ICT&Logistiek en Logistica Next. Tijdens deze beurs deelden we kennis en ervaringen vanuit de innovatieprojecten in het Topsector Logistiek Kennistheater. Een goudmijn vol kennis waarin we van inzicht naar verandering gaan.

 

 

Topsector Logistiek Resultatenboek 2022
De Topsector Logistiek is geen vrijblijvend innovatieprogramma; we willen een concrete en meetbare bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambitie. De KPI’s richten zich dan ook op verduurzaming (KPI 1), de bijdrage van ketenregie aan het BBP (KPI 2) en concurrentiekracht (KPI 3). Omdat het programma een sterke opschalingdoelstelling kent, kijken we daarnaast naar de omvang van de betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen en overheden en van studenten. In het resultatenboek 2022 laten we zien waar we nu staan; tussentijdse resultaten waar we trots op zijn!

 

 

 

 

 

 

Lean & Green

Lean & Green geeft deelnemende bedrijven geverifieerde erkenning (Stars) voor de behaalde CO2-reductie op de logistieke activiteiten. Deelnemers volgen het 5 Star Framework door het opstellen van een CO2-reductieplan en het jaarlijks meten en monitoren van de CO2-uitstoot.

 

 

Lean & Green Summit ’22 “Samen Versnellen”
In samenwerking met Topsector Logistiek en kennispartners ING, TVM, Vattenfall, Mobylize en BigMile. Met meer dan 300 bezoeker was de Lean & Green Summit de best bezochte editie ooit. Het programma bestond uit een inspirerend plenair programma en deelsessies die aansloten bij de uitdaging van het versnellen in de transitie naar duurzame logistiek. Van waterstof tot elektrificatie en van Europese wetgeving tot modal shift.

 

 

Events
Behalve de Summit waren er ook in 2022 weer meerdere online en fysieke events om kennis en ‘best practices’ te delen binnen de Lean & Green Community.

Nieuwe deelnemers

In 2022 heeft Lean & Green NL weer ruim 20 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen en daarnaast ook meer dan 25 bedrijven geholpen op weg naar een eerste of volgende Star.

Internationalisering

Ook het internationale programma Lean & Green Europe groeit gestaag door met weer twee nieuwe bedrijven die de internationale erkenning voor hun duurzame logistiek hebben behaald: Ricoh Europe en IPP Pooling.

 

 

Van Lean & Green Europe naar Lean & Green International
Door een toenemende internationale interesse worden er verdere stappen gemaakt in de ontwikkeling van het Lean & Green programma. Met het verwelkomen van nieuwe ‘National Partners’ in de VS en Roemenië en uitbreiding van het team wordt gewerkt aan een overstap van Lean & Green Europe naar Lean & Green International.

 

 

 

 

 

Basis Data Infrastructuur

De Basis Data Infrastructuur (BDI) moet het fundament leggen voor het volledige digitalisering en naadloos data delen in het multimodale goederenvervoer. En voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur die vlot, veilig en duurzaam goederenvervoer mogelijk is in Nederland.

 

 

 

 

De BDI is een federatieve, voor iedereen toegankelijke en neutrale digitale infrastructuurvoorziening. Géén nieuw, centraal (overheids-)IT-systeem, maar een ‘netwerk van platformen’. Bestaand en nieuw, vanuit de markt en overheid. Die platformen worden verbonden via een afsprakenstelsel. Dat stelsel bevat de spelregels waar je je als deelnemer aan dient te houden om mee te mogen doen. Denk hierbij aan verschillende rechten en plichten, afspraken over processen, normenkaders en een stukje architectuur met standaarden en techniek die je dient te gebruiken. Wanneer je als bedrijf of overheid hieraan voldoet, kun je op de BDI je data aan anderen beschikbaar stellen en data bij anderen raadplegen.

Connekt heeft in 2022 de opdracht tot kwartiermaken gekregen. Dat betekende vooral een fors aantal aanbestedingen maken, in de markt zetten en begeleiden tot gunning en contract. Ook heeft Connekt een offerteaanvraag gekregen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat om het projectbureau te zijn voor de komende vier jaar.

 

 

De BDI biedt veel mogelijkheden voor toepassing. Aan sommige toepassingen wordt nog gewerkt, andere starten met realisatie of zijn al in de praktijk gebracht. Al die praktijkervaring wordt mede gebruikt om de ontwikkeling van de BDI te versnellen. In dit artikel leest je 10 voorbeelden van nuttige toepassingen van de BDI.

 

 

 

 

 

Modal Shift

De Modal Shift van weg naar andere modaliteiten vermindert de congestie op de weg en is een meer duurzame manier van transport. Door gebruik van spoor en binnenvaartdiensten kunnen het aantal vrachtwagenkilometers en de daarmee gepaard gaande  CO₂-emissies verminderd worden.

 

 

 

 

 

In 2022 is een tweede Europese aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van nieuwe concessies voor bargelijndiensten. Hierbij is een tweetal nieuwe concessies gegund waardoor nu in totaal zeven lijndiensten zijn gecontracteerd. Ook is het notificatieproces van de Europese Commissie doorlopen voor Europese goedkeuring van de nieuwe Modal Shift subsidieregeling. Connekt heeft bijgedragen door het antwoorden op vragen van de EC en de praktische uitvoerbaarheid van de regeling getoetst.

 

 

 

Om de Modal Shift van ‘weg naar spoor’ te versterken is additioneel budget verkregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de inzet van een ‘dedicated’ logistiek makelaar spoor die in 2023 van start gaat.

 

 

 

Naar aanleiding van de besluitvorming van de corridor zuid (Amsterdam – Rotterdam – Gent/Antwerpen) is de toevoeging hiervan voorbereid in de Modal Shift documentatie en gehanteerde tooling.

 

 

 

De eerste halfjaarrapportage van de in 2021 gegunde concessies tonen dat de lijndiensten volgens plan zijn opgestart en, na enige opstartproblemen, goede Modal Shift resultaten tonen.

 

 

Binnenvaart Consessies

Van weg naar water
Peildatum: 19 december 2022
Gerapporteerde modal shift (1) 18.360 TEU equivalenten
Gecontracteerde modal shift (2) 410.375
Gerapporteerde modal shift (1) 10.800 Vrachtwagens
Gecontracteerde modal shift (2) 241.397
CO2-besparing gerapporteerde TEUeq (1) 4.029 ton
CO2-besparing gecontracteerde TEUeq (2) 33.467
Binnenvaart lijndienstenOperator
1 RotterdamDuisburg / WeselLogistiek Centrum Gorinchem
2 VlissingenLelystadLineage (Kloosterboer)
3 RotterdamLelystadLineage (Kloosterboer)
4 RotterdamVenloEuropean Gateway Services
5 RotterdamBornEuropean Gateway Services
6 RotterdamAlblasserdamNugteren Transport
7 Rotterdam's GravendeelDura Vermeer Urban Miner
Opmerkingen:
1) De gerapporteerde modal shift wordt elk halfjaar opgesteld door de concessiehouder en na verificatie door Connekt vastgesteld.
2) De getoonde cijfers (TEUeq, CO2 besparing) van de gecontracteerde modal shift betreffen de gehele concessieperiode van 3 jaar.

Subsidie regeling

Van weg naar water
Peildatum: 19 december 2022
Gerapporteerde modal shift (1) - TEU equivalenten
Gesubsidieerde modal shift (2) 97.750
Gerapporteerde modal shift (1) - Vrachtwagens
Gesubsidieerde modal shift (2) 57.500
CO2-besparing gerapporteerde TEUeq (1) - ton
CO2-besparing gecontracteerde TEUeq (2) 5.591
Van weg naar spoor
Gerapporteerde modal shift (1) - TEU equivalenten
Gesubsidieerde modal shift (2) 160.000 TEU equivalenten
CO2-besparing gerapporteerde TEUeq (1) - ton CO2
CO2-besparing gecontracteerde TEUeq (2) 35.493 ton CO2
Opmerkingen:
1) De gerapporteerde modal shift wordt vastgesteld na drie maanden nadat de subsidiabele activiteit (van circa 24 maanden) is afgerond.
2) De getoonde cijfers (TEUeq, CO2 besparing) van de gesubsidieerde modal shift betreffen de eerste 24 maanden.